Verkiezingen 2019

De partij Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) bestaat uit meerdere, samenwerkende, lokale partijen in de provincie Zuid-Holland. De provincie neemt steeds meer besluiten die lokaal invloed hebben. De provincie stelt structuurplannen vast en besluit hoe wegen lopen en waar gemeenten huizen en kantoren mogen bouwen. De gemeenten moeten daar hun beleid op aanpassen. De provincie speelt bijvoorbeeld ook een grote rol bij herindelingen, zoals het samenvoegen van kleinere gemeenten tot één grote gemeente. De provincie Zuid-Holland bepaalt op welke plaatsen windmolens worden geplaatst. De provincie houdt ook toezicht of bedrijven zich aan de voorschriften houden, zoals de lozing van GenX in het drinkwater in Dordrecht. Maar wordt daarbij wel genoeg geluisterd naar wat de inwoners zelf willen?

Aandacht voor lokale belangen

In tegenstelling tot landelijke partijen, die van bovenaf bepalen wat er moet gebeuren, willen de lokale partijen verenigd in LPZH het geluid van onderaf laten horen. Vanuit de bewoners. Wie weet er meer van uw leefomgeving? Een landelijke partij? Of u? LPZH wil uw stem en belangen vertegenwoordigen in Zuid-Holland.

Enkele punten waar LPZH voor staat:

 • Luisteren naar de lokale inwoners en belanghebbenden;
 • Minder betalen voor provinciale opcenten;
 • Een realistisch energiebeleid. Gemeenten bepalen zelf hoe zij groene stroom opwekken, zolang de gestelde doelen behaald worden;
 • Gratis openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen, bijv. ouderen en inwoners met een laag inkomen;
 • Goede bereikbaarheid van alle gemeenten:
  • Voor de regio Rotterdam houdt dit o.a. het voltooien van de A4-zuid en een tweede oeververbinding voor de Krimpenerwaard in;
  • Aandacht voor een open en bereikbare bollenstreek;
  • Verder uitbreiden van lightrail in de provincie en het verhogen van de frequentie.
 • De provincie ondersteunt gemeenten bij het versterken van de lokale middenstand en het verbeteren van bedrijventerreinen;
 • Behoud een groene leefomgeving;
 • GenX-vrij en schoon drinkwater, kritische opstelling ten opzichte van grootvervuilers.

Ga daarom stemmen voor een lokale partij. Geef een signaal, stem lokaal. Stem LPZH.

Benieuwd naar ons programma? Bekijk hier het volledige programma of de kandidatenlijst.

De campagne van LPZH wordt mede mogelijk gemaakt door OSF.