LPZH doet mee met lijstnummer 16

In een zitting van het centraal stembureau in Den Haag is besloten dat Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) mee doet aan de Provinciale Statenverkiezingen onder lijstnummer 16. LPZH doet mee in drie van de vier kieskringen in de provincie Zuid- Holland. Dit zijn de kieskringen Leiden, Den Haag en Dordrecht. Alleen in de kieskring Rotterdam wist LPZH niet de benodigde handtekeningen binnen te halen.

De lokale partijen binnen LPZH willen dat het lokale geluid gehoord wordt in de provincie. Zij willen verder gaan dan lokale invloed, zonder daarbij de lokale principes te verloochenen. Deze partijen zien dat veel onderwerpen die inwoners direct raken buiten de besluitvorming van de lokale gemeenteraad vallen.

Steeds meer besluiten die lokaal invloed hebben worden in de provincie genomen. De provincie stelt structuurplannen vast en besluit hoe wegen lopen en waar gemeenten huizen en kantoren mogen bouwen. De gemeenten moeten daar hun beleid op aanpassen. De provincie speelt bijvoorbeeld ook een grote rol bij herindelingen, zoals het samenvoegen van kleinere gemeenten tot één grote gemeente. Daarnaast bepaalt de provincie op welke plaatsen windmolens worden geplaatst en houdt zij toezicht of bedrijven zich aan de voorschriften houden, zoals de lozing van GenX in het drinkwater in Dordrecht.

In tegenstelling tot landelijke partijen, die van bovenaf bepalen wat er moet gebeuren, willen de lokale partijen verenigd in LPZH het geluid van onderaf laten horen. Vanuit de bewoners.

Eerder deze week werd al bekend dat Bernard Minderhoud is gekozen tot lijsttrekker van LPZH, lijst 16.

2 gedachten over “LPZH doet mee met lijstnummer 16”

    1. De lokale partij(en) in Delft zijn geen lid van LPZH. Daarom zijn deze mensen niet benaderd. Een aantal mensen van lokale partijen die geen lid zijn, hebben ons gevraagd om op persoonlijke titel op de lijst te mogen. Tijdens de ledenvergadering waarbij de lijst is vastgesteld konden de leden hiermee instemmen. Indien je lid wilt worden van LPZH, dan adviseren we je om LPZH te benaderen. Let op! Het is alleen voor lokale partijen mogelijk om lid te worden. Geen individuen.

Geef een reactie