Aanleg Blankenburgtunnel van start

De aanleg van de Blankenburgverbinding kan van start gaan. De Raad van State heeft op 8 juli 2018 de bezwaren die waren gemaakt tegen het besluit om de verbinding aan te leggen ongegrond verklaard.

“Goed nieuws voor Zuid-Holland en een mooie stap naar de best bereikbare provincie van Nederland. Wij hebben ons samen ingezet voor versterking van de economie en bereikbaarheid in combinatie met vergroting van de leefbaarheid, behoud van landschap en natuur en versterking van de economische positie van de zuidelijke Randstad”, aldus Floor Vermeulen, voorzitter van bestuurlijke afstemgroep Blankenburgverbinding en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Belangrijke verbinding
De Blankenburgverbinding wat concreet de aanleg van de tunnel onder de Nieuwe Waterweg betekent, is enorm belangrijk voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse Haven en het agro-logistieke complex van Westland. Door de aanleg wordt de A15 met de A20 verbonden. Dit draagt ook bij aan het oplossen van het capaciteitsprobleem van de Beneluxtunnel. Maar ook de inwoners van Voorne-Putten kunnen veel sneller van en naar de noordelijke Randstad.

Kwaliteit leefomgeving
De aanleg van de Blankenburgverbinding gaat eveneens gepaard met een kwaliteitsontwikkeling van het omliggende gebied in Rozenburg en Vlaardingen. Er komen recreatievoorzieningen en fietspaden en gemeentelijke wegen in Rozenburg en Vlaardingen krijgen stil asfalt. Uniek is dat natuurcompensatie wordt gecombineerd met betere waterkwaliteit door het icoonproject ‘De Waterharmonica’. De Waterharmonica is een project waarbij het waterschap schoon water uit de rioolwaterzuivering nog schoner maakt door het door een natuurgebied te leiden waarmee de waterkwaliteit in het hele gebied verbeterd.

Door het bij elkaar brengen van de ambities voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het vergroten van de bereikbaarheid is groot draagvlak ontstaan voor het totale programma. De Blankenburgverbinding, als extra oeververbinding maakt de bereikbaarheid van Zuid-Holland nog beter.

Bron: provincie Zuid-Holland

Geef een reactie