Info avond Rijkswegbrug A44 over de Oude Rijn.

De provincie Zuid-Holland organiseert op woensdag 15 april 2015 een informatiebijeenkomst over de Rijkswegbrug A44 over de Oude Rijn. De bijeenkomst gaat over het voornemen om ontheffing te verlenen voor het tijdelijk vastleggen van de beweegbare brugdekken van de brug.
Het vastleggen belemmert gedeeltelijk het scheepvaartverkeer. De ontheffing geldt tot de naastgelegen nieuwe brug in de RijnlandRoute gerealiseerd is.

De informatieavond vindt plaats bij Jachthaven Paviljoen, ‘Het Roer Om’ aan de Haringkade 6 in Katwijk.

Medewerkers van de provincie en Rijkswaterstaat informeren bezoekers tussen 19.30 uur en 21.00 uur over de ontheffing, de reden van het verzoek van Rijkswaterstaat en de zienswijzeprocedure.

De provincie Zuid-Holland organiseert op woensdag 15 april 2015 een informatiebijeenkomst over de Rijkswegbrug A44 over de Oude Rijn. De bijeenkomst gaat over het voornemen om ontheffing te verlenen voor het tijdelijk vastleggen van de beweegbare brugdekken van de brug.

Het vastleggen belemmert gedeeltelijk het scheepvaartverkeer. De ontheffing geldt tot de naastgelegen nieuwe brug in de RijnlandRoute gerealiseerd is.

Rijkswaterstaat heeft bij de provincie Zuid-Holland het verzoek ingediend om de brug te vergrendelen. De provincie is de beheerder van de vaarweg. Door de vergrendeling ontstaat in principe een vaste brugconstructie. De maximale doorvaarthoogte van deze brug is dan 5,40 m (bij waterstand NAP -0,60 m).

Zienswijze

Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om over de inhoud van de ontwerpbeschikking hun zienswijze naar voren te brengen. Dit kan van maandag 13 april 2015 tot en met dinsdag 12 mei 2015.

Geef een reactie