“Kies 18 maart iemand uit de Bollenstreek!”

Ik ben het niet vaak eens met het CDA, maar met de leus voor de provinciale Statenverkiezing “Kies iemand uit de Bollenstreek” ben ik het hartgrondig eens.

Het CDA heeft uit de Bollenstreek slechts vier kandidaten waarvan 1 uit Katwijk.
Alleen al Hart Voor Katwijk heeft op de Lijst 14, Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland vier kandidaten uit de Bollenstreek staan. Naast mijzelf (op plek 2) zijn dat Albert de Klerk (9), Björn Moonen (10) en Petra van Dijk (17). In totaal heeft Lijst 14 maar liefst 18 kandidaten uit de Bollenstreek!

Als wij gekozen worden, gaan wij doen waar het CDA het in de Katwijkse gemeenteraad en College al lang laat afweten: Vechten voor de ondertunneling van de N206 bij Katwijk a/d Rijn.

Herinnert u nog die avonden vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd door de wijkraad Katwijk a/d Rijn? Met honderden mensen die van alle partijen, behalve de VVD, te horen kregen dat ze een groot voorstander van deze ondertunneling waren. Iedere partij beloofde extra geld daarvoor. Er waren stemmen te winnen. Maar hebt u een jaar na de verkiezingen er nog iets van gehoord? Sterker nog, ik kreeg van een CDA-Statenlid op mijn vraag waarom het geld telkens naar Voorschoten ging en niet naar Katwijk, het ontluisterende antwoord: “Het gaat naar Voorschoten omdat Katwijk niet genoeg lobbied”.

Hart Voor Katwijk gaat door waar anderen het laten liggen. Niet alleen gaan we met de ondertunneling Duinvallei/N206 in de Staten aan de slag. De provincie gaat over het openbaar vervoer. Het openbaar in Katwijk verslechtert, dat moet veel beter. En wat dacht u van het dossier bebouwing Vliegveld Valkenburg? Dit gaat totaal verkeerd. Het CDA/CU/SGP-college laat veel te veel de oren hangen naar Rijk en provincie. Er dreigt veel teveel gebouwd te worden. Vrijwillig verkleint het college de hoeveelheid groen op Katwijks grondgebied. Deze meegaandheid is zelfs de buurgemeente Wassenaar te gortig. Als Hart Voor Katwijkers via Lijst 14 (de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland) verkozen worden dan zullen we ook op dit punt de provincie van binnenuit aanpakken.

Wij gaan het anders doen dan de gevestigde partijen. Wij gaan lokale politiek en lokale belangen in de provincie brengen in plaats van andersom. Op Geert, Kees, Alexander, Arie, Diederik of premier Mark kunt u niet stemmen.
Op onze kandidaten wel!!
Geen abstracte algemene verhalen, maar concrete politiek, dicht bij de mensen.

Anita van Ginkel, kandidaat Statenlid nr. 2 voor Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland Statenlid (Lijst 14)

Geef een reactie