Mijn Stemhulp is online.

Via de website van Stemhulp kunt u de stellingen beantwoorden.

U vult in of u het (helemaal) oneens of (helemaal) eens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.
Na voltooiing ontvangt u direct een online stemadvies. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.

Geef een reactie