Oprichting nieuwe partij

Op 22 december 2014 hebben wij in Den Haag de nieuwe partij “Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland” geregistreerd, waarvan alleen lokale politieke partijen als rechtspersoon lid van kunnen worden. Met deze partij bundelen wij de krachten van de lokale partijen in Zuid-Holland, die bij de gemeentelijke verkiezingen van een jaar geleden 35 procent van de stemmen hebben gehaald.

Het doel van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (LIJST 14) is het zijn van oren en ogen van de onafhankelijke lokale partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, zodat deze nog meer voor de eigen plaatselijke kiezers kunnen betekenen. De vertegenwoordiging in de Zuid-Hollandse Staten is tevens de spreekbuis van de aangesloten lokale partijen op provinciaal niveau. Omdat we als lokale partij veelal niet weten wat in de Staten van Zuid-Holland gebeurd willen wij daar vertegenwoordigers hebben die tijdige en adequate informatie verschaffen aan de aangesloten lokale partijen.

Het uitgangspunt van de nieuwe partij is de zelfstandigheid van de individuele lokale partij. Wij streven geen eigen organisatiestructuur na, geen bemoeienis van bovenaf en van buiten de gemeentegrenzen. Er is geen sprake van harmonisatie van partijprogramma’s wat zou kunnen leiden tot een centraal, zelfs landelijk, programma.

Inhoudelijk hebben we wel vier algemene doelstellingen geformuleerd naast de bestaande, lokale verkiezingsprogramma’s.

1 De provincie moet op den duur als aparte bestuurslaag verdwijnen. De taken moeten enerzijds naar het rijk, anderzijds naar de gemeenten worden overgeheveld. Op dat laatste punt is de jeugdzorg al een stap in deze richting.

2 Wat lokaal kan, moet ook lokaal plaatsvinden, de provincie moet zich beperken tot de eigen kerntaken, zoals ruimtelijke ordening en milieu.

Degelijk begrotingsbeleid, dus niet meer uitgeven dan er binnen komt

4 De provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen dalen en mogelijk zelfs worden afgeschaft als de provincie verdwijnt.

Geef een reactie