Nissewaard: Raad stemt voor onderzoek maatschappelijke en economische schade brugstoringen

De gemeenteraad heeft ingestemd met een motie van Nissewaard Lokaal, mede ingediend door LOB, PvdA, Forza, ChristenUnie/SGP, ONS en CDA, om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de maatschappelijke en economische schade als gevolg van de vele brugstoringen. De motie kreeg steun van VVD en D66. Alleen de SP stemde tegen.

Volgens Nissewaard Lokaal is het hard nodig om richting Den Haag duidelijk te maken dat de vele storingen leiden tot veel overlast en tot maatschappelijke en economische schade. “Als de Rotterdamse haven regelmatig onbereikbaar is dan heeft dit invloed op de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven in de wereld,” zei fractievoorzitter Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal.

Daarom stelde Nissewaard Lokaal voor om een brede samenwerking te zoeken in de lobby naar aanleiding van de resultaten. Omliggende gemeenten, maar ook partijen als het Havenbedrijf en Deltalinqs moeten hierin betrokken worden. Met het onderzoek hopen de partijen aan te tonen dat de aanlegkosten van bijvoorbeeld de A4-zuid niet opwegen tegen de schadelasten als gevolg van de vele files.

In de motie vragen de partijen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in te schakelen om, in het belang van de regio, onderzoek te doen naar de schade als gevolg van de vele brugstoringen. “De teller voor de Botlekbrug staat inmiddels op 115,” zei Hottentot. Wethouder Henk de Graad (VVD) erkende dat ook het aantal storingen – inmiddels 45 – aan de Spijkenisserbrug sneller toeneemt en spoort Rijkswaterstaat aan om de renovatie van de brug naar voren te halen.

Mocht de MRDH het onderzoek niet willen verrichten, dan besluit de raad op een later moment om het onderzoek eventueel zelf te laten uitvoeren.

Geef een reactie