Stem Lokaal Stem Lijst 14

> Provincie kan op termijn verdwijnen
> Wat lokaal kan, moet ook lokaal
> Minder uitgaven
> Lagere belastingen
> Minder bureaucratie
> Bestuur dichter bij de burger
> Heldere besluitvorming
> Geen achterkamertjespolitiek
> Afschaffen provinciale opcenten

Ik wens u veel wijsheid toe bij het uitbrengen van uw stem!

Jaap de Moor, kandidaat Statenlid Lijst 14

Geef een reactie