Afschaffing provinciale opcenten op de wegenbelasting

Een belangrijk onderwerp uit het verkiezingsprogramma van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland heeft betrekking op het afschaffen van de provinciale opcenten op de wegenbelasting.

Wij worden in dit streven gesteund door de ANWB (bron Telegraaf 9-2-15).

Het is duidelijk, dat het inmiddels niet meer gaat om centen, maar om miljarden! In totaal vloeit vandaag de dag zo’n 1,5 miljard euro per jaar naar de provincies. Dat is ongeveer 20% van de totale inkomsten. Bovendien zijn deze provinciale opcenten vrij besteedbaar en worden niet altijd ook werkelijk benut voor de provinciale wegen, die bekend staan als bijzonder verkeersonveilig. Met name op de 80-kilometerwegen gebeuren naar verhouding veel ongelukken.

Het is naar de mening van de Verenigde Lokale Partijen hoog tijd voor een herbezinning op de taken en de bekostiging van het provinciale apparaat. Er zijn in feite geen taken te bedenken, die niet ondergebracht zouden kunnen worden bij Rijk of gemeentes of desnoods een aantal lichte samenwerkingsverbanden. Met het afschaffen van de provinciale opcenten is al een directe bezuiniging haalbaar van zo’n 20%.

En wat betekent dit nu voor de gemiddelde autobezitter?
De ANWB heeft onderzocht, dat met name in de provincie Zuid-Holland één van de duurste provincies is en voor een flinke middenklasser jaarlijks € 396 extra aan wegenbelasting betaald moet worden. Tel uit je winst!

Jaap de Moor, kandidaat Statenlid

Geef een reactie