Helihaven Ypenburg.

Het besluit over de helihaven bij Ypenburg wordt uitgesteld doordat er circa vierhonderd bezwaren zijn binnengekomen bij het college van Gedeputeerde Staten (bron: Nu.nl van 9-02-15).

Meer specifiek heeft een woordvoerder van de provincie aangegeven, dat het college van Gedeputeerde Staten en indieners een zogenaamd “hoogwaardig” antwoord wil geven. Naar de mening van de Verenigde Lokale Partijen Z-H een wat merkwaardige reactie met mogelijk een dubbele bodem.
Het geven van slechts een “hoogwaardig” antwoord wijst niet op het serieus aanhoren, verwerken en zo mogelijk bijstellen van provinciaal beleid.
Neen, het beleid is gemaakt, de politieke keuze is gemaakt, en wat resteert is (slechts) het “hoogwaardig” beantwoorden van zienswijzen.
Naar de mening van de Verenigde Lokale Partijen Z-H dien je als bestuur op een meer volwassen wijze om te gaan met lokale belangen en serieuze bezwaren vanuit de samenleving.

Het uitstellen van de besluitvorming door het college komt het college ook niet slecht uit, immers er zijn verkiezingen in aantocht en een onwelgevallige beslissing zou nu eenmaal veel stemmen kunnen kosten voor de “gevestigde” partijen.

De Verenigde Lokale Partijen Z-H is van mening, dat dit uitstel benut zou moeten en kunnen worden voor een meer integrale visie op de bereikbaarheid door de lucht voor de grootstedelijke agglomeraties, in aansluiting op andere wijzen van vervoer.
Niet ondenkbaar is, dat de luchthaven “Rotterdam The Hague Airport” vanuit zijn centrale ligging binnen de Zuid-Hollandse agglomeraties benut zou kunnen gaan worden als overstaphaven voor verder hoogwaardig transport per helikopter naar locaties in de Den Haag, Rotterdam en Dordrecht.
Nut en noodzaak dient daarbij te worden afgewogen in bereikbaarheidsstudies per andere wijzen van vervoer.

Samengevat is de Verenigde Lokale Partijen Z-H van mening, dat er door het uitstel in besluitvorming door het college van Gedeputeerde Staten er van de nood een deugd dient te worden gemaakt.
Na de verkiezingen is het gewenst nut en noodzaak van een nieuwe helihaven opnieuw en in breder perspectief te bezien.

Jaap de Moor, kandidaat Statenlid

Geef een reactie