Agro Verkiezingsdebat Zuid-Holland op 3 maart

Bij de komende verkiezingen kunt u twee keer uw stem uitbrengen: voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. Voor de agrarische sector is het van groot belang wie het beleid provinciaal en op het gebied van water gaan bepalen. LTO Noord Zuid-Holland organiseert in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen het Agro Verkiezingsdebat.

Deze bijeenkomst vindt plaats op Dinsdagavond 3 maart 2015.
Aanvang :   20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Locatie    :   ’t Manneke, Leeweg 33 te Berkel en Rodenrijs (www.tmanneke.nl)

Kandidaat Statenlid Johan van Driel
Kandidaat Statenlid Johan van Driel

Namens de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland in kandidaat Statenlid Johan van Driel deze  avond aanwezig.  Aan de hand van stellingen en onder leiding van gespreksleider Aart van Cooten  zal gediscussieerd worden over thema’s die provinciaal spelen zoals:

• Water – waterkwaliteit, verzilting, wateroverlast
• Ruimtelijke Ordening – ruimte voor ondernemers, milieuvergunningen, infrastructuur
• Natuurontwikkeling – NNN (voorheen EHS), agrarisch natuurbeheer
• Toekomst van de Greenports – Westland/Oostland, Duin & Bollenstreek, Boskoop
• Provinciaal Faunabeleid – o.a. ganzen, muizen

Wij zien u graag op 3 maart. Praat mee, discussieer en vorm uw mening!

 

Geef een reactie