Alphen a/d Rijn wil investeren in economie

Alphen aan den Rijn wil investeren in economie

 Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn wil jaarlijks 950.000 euro uittrekken om de Alphense en Groene Hart economie te versterken. Dit is nodig om de lokale en regionale economie sterk te maken voor de toekomst, meer mensen aan het werk te krijgen en te verduurzamen zodat de gemeente aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren. De eerste startnotitie van het Economisch Programma 2016-2019 legt het college nu voor aan de raad. Samen met de Vereniging Ondernemers Alphen (VOA) worden de ambities straks nader uitgewerkt en kan het Economisch Programma eind 2015 klaar zijn.

Investeren in Alphense economie. Het college wil de komende jaren flink investeren in de ontwikkeling van de Alphense economie en die van de Groene Hart regio. Een Economisch Programma voor de periode 2016-2019 dat de verbinding legt tussen economie en thema’s zoals duurzaamheid, werkgelegenheid, toerisme & recreatie, onderwijs en de Greenport, gaat hiervoor zorgen. Het programma krijgt vorm rondom de centrale missie van Alphen aan den Rijn in 2020 als ‘sterke en groene economie in het Groene Hart en de Randstad met een aantrekkelijk ondernemers- en leefklimaat’. Via deelprogramma’s met concrete lokale en regionale projecten worden nieuwe initiatieven opgestart.

Samenwerking gemeente, bedrijven & instellingen. Het programma wordt geschreven samen met bedrijven en (onderwijs-)instellingen. De VOA is vanaf de start als belangrijke vertegenwoordiger van het bedrijfsleven intensief betrokken. Gerard van As, wethouder economie: “Samen als gemeente, bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen slaan en gezamenlijk investeren, zien we als essentiële voorwaarde om de economie te stimuleren. We willen de goede samenwerking met de VOA graag voortzetten en andere lokale en regionale economische partners aanmoedigen om mee te denken en te doen in het programma.”

Doorontwikkeling. Om het Economisch Programma straks goed uit te kunnen voeren wordt de huidige stichting Economische Ontwikkelingsraad Alphen aan den Rijn doorontwikkeld. Deze ontwikkelingsraad coördineert nu het Economisch Actieplan 2013-2015. Deze werkwijze zorgt ervoor dat innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Eric Carree, voorzitter VOA: “We kunnen daarmee grotere stappen maken om gezamenlijk de sterkste economie in het hart van de Randstad te realiseren. Want dat is onze stip aan de horizon. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft alles in zich om dat punt samen met de VOA en andere stakeholders te bereiken.” http://bit.ly/1BLn6v2

Geef een reactie