Betrokken Burgers

Het ziet ernaar uit, dat inwoners steeds kritischer staan tegenover de huidige bestuurscultuur.
Kijk maar naar de enorme verkiezingsoverwinning van de lokale partijen bij de verkiezingen van de gemeenteraad vorig jaar.
Kiezers willen meer invloed en transparant bestuur.
Niet alleen tijdens de verkiezingen, maar ook in de periode daartussen.
Door ontwikkelingen op het terrein van de digitale media (internet) kunnen inwoners ook beschikken over meer informatie en laat men zich niet meer zo eenvoudig het bos insturen. Daar staat tegenover, dat huidige bestuurders nog vaak de neiging hebben informatie achter de pet te houden en belangrijke beslissingen voor te bereiden in achter- of zijkamertjes.

Aanstaande 18 maart is het de grote vraag of deze beweging van betrokken inwoners, die kiezen voor bestuur dichter bij de burger, ook zijn invloed zal laten gelden op provinciaal niveau.
Tot nog toe wordt alles in het werk gesteld om de zogenaamde “lokalen” buiten de deur te houden en doen ook de media verwoede pogingen lokale partijen niet mee te laten doen met de grote debatten. Media, die vooral hun oren laten hangen naar kijkcijfers en te weinig investeren in eigen onafhankelijke journalistiek en meningsvorming.
Debatten, waaraan wordt deelgenomen door landelijke politici die praten over landelijke problemen. Dus niet betrokken provinciale bestuurders, die praten over provinciale problemen.
Is de structuur, zoals Thorbecke die bedacht begin 19e eeuw nog springlevend of zijn dit de laatste stuiptrekkingen?
Ik blijf hopen op een goede afloop, omdat kiezers steeds beter geïnformeerd zijn en eisen, dat bestuur minder op afstand staat van de burger. De tegenkrachten worden sterker en sterker. Ergo: de kiezer laat zich niet meer foppen. Kiezers eisen openheid en transparant bestuur.

Een belangrijke rem op gewenste vernieuwing van het politieke en bestuurlijke landschap wordt gevormd door de wijze, waarop (veranderende) wetgeving tot stand kan komen. Voor bijvoorbeeld een wijziging van onze grondwet is een 2/3 meerderheid vereist in een tweetal zittingen van beide kamers der Staten-Generaal.
Daarbij is het instituut Eerste Kamer dus vooral bedoeld als rem op het snel door kunnen voeren van gewenste maatschappelijk ontwikkelingen.
Kamerleden, die voor 4 jaar (getrapt) worden gekozen door leden van Provinciale Staten en die gedurende die termijn ook weinig tot niet in de openbaarheid treden.

Binnen dit behoudende krachtenveld zijn echter de lokale partijen bezig aan een opmars en hebben zij in de provincie Zuid-Holland de krachten gebundeld binnen de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland.
Dit initiatief is geboren door lokale partijen uit de Bollenstreek. En daar mogen we als Bollenstrekers best trots op zijn.
De Verenigde Lokale Partijen Z-H doet mee in alle districten van Zuid-Holland (Lijst 14) en herbergt ook een groot aantal kandidaten uit de Bollenstreek.

Ik wens u veel wijsheid bij het uitbrengen van uw stem, maar bovenal zou het sowieso goed zijn al u uw stem niet verloren laat gaan.

Jaap de Moor, kandidaat Statenlid Verenigde Lokale Partijen Z-H (Lijst 14)

Geef een reactie