Bezwaar provincie tegen gasboringen Spijkenisse

De minister heeft de NAM toestemming gegeven voor het aanboren van een nieuwe aardgasbel bij Spijkenisse Oost. Dit leidde tot onrust onder de omwonenden. Met name in de wijk Waterland, waaronder de aardgasbel ligt, zo bleek tijdens een inloopbijeenkomst.

De provincie Zuid-Holland adviseerde eerder al negatief over de gaswinning in Spijkenisse. Inmiddels heeft de provincie ook bekend gemaakt officieel een zienswijze in te dienen bij het ministerie om aan te geven waarom zij hiertegen zijn.

De lokale partij Nissewaard Lokaal heeft in de commissievergadering Leefomgeving afgelopen week er bij de gemeente ook op aangedrongen om bezwaar in te dienen. Volgens Nissewaard Lokaal is het niet uit te leggen als de provincie wel voor de belangen van de inwoners opkomt en de gemeente dit niet zou doen.

Wethouder Igor Bal (VVD) gaf aan dat de gemeente nog een zienswijze gaat indienen. De gemeente laat nu eerst een onderzoek verrichten door DCMR, alvorens een definitieve tekst op te stellen.

Nissewaard Lokaal benadrukte dat het noodzakelijk is om bezwaar te maken, gezien de landelijke onrust bij gasboringen. Volgens de partij kan er gekeken worden naar de argumenten van de provincie en kunnen deze vanuit de gemeente herhaald en ondersteund worden. Eventuele onderzoeksresultaten die dit bezwaar ondersteunen kunnen dan toegevoegd worden.

Geef een reactie