De zintuigen van de lokale samenleving

De Verenigde Lokale Partijen in Zuid-Holland hebben zich tot doel gesteld om vanuit een goede vertegenwoordiging in de Provinciale Staten van Zuid-Holland op te komen voor de belangen van de lokale samenleving.

Zij stelt zich daarbij in dienst van de aangesloten of nog aan te sluiten lokale partijen en is aanspreekpunt en intermediair: de ogen, de oren en de stem.
Vanuit een te verwerven positie binnen Provinciale Staten zal zij voor de aangesloten partijen kunnen beschikken over belangrijke informatie en documenten en vroegtijdig de rol van overlegplatform op zich kunnen nemen.

De Verenigde Lokale Partijen handelt vanuit een beperkt aantal overkoepelende doelstellingen en laat de aangesloten partijen vrij in het uitdragen van de eigen doelen.
Daar zit ook het grote verschil met de landelijk georganiseerde partijen.
Wij hebben niet te maken met landelijk partijkader of een verborgen agenda om via de provinciale statenverkiezingen landelijke vetes uit te vechten. Vetes of debatten voor de bühne, die met veel tamtam en mediageweld worden uitgevochten over de hoofden van de provinciale kiezers.

Wij hebben gekozen voor een model met ideeën uit, door en vanaf de basis, de lokale gemeenschappen in onze samenleving.

De Verenigde Lokale Partijen maken zich sterk voor open bestuurlijke verhoudingen en eerlijke informatiedeling. Nog veel te vaak wordt aan volksvertegenwoordigers geheimhouding opgelegd of worden beleidsstukken zogenaamd vertrouwelijk ter inzage gelegd. Of worden collegepartijen van meer informatie voorzien dan de oppositie. Deze werkwijze bemoeilijkt het effectief kunnen voeren van het openbare debat, omdat “vertrouwelijke” informatie niet gedeeld kan of mag worden in de openbaarheid.
Funest voor het kunnen uitoefenen van de controlerende en volksvertegenwoordigende taken van onze leden van de gemeenteraad!
Ook geen wonder, dat publieke tribunes in gemeenteraden niet of nauwelijks bezet worden. Inwoners laten zich niet foppen en hebben in de gaten, dat veel informatie al is gewisseld buiten de openbaarheid of dat beslissingen al genomen zijn.

Een belangrijke overkoepelende doelstelling van de Verenigde Lokale Partijen is het terugbrengen van geld en bevoegdheden naar gemeentelijk niveau onder gelijktijdige afbouw van de provinciale bureaucratie. Op termijn kunnen de provinciale taken worden overgebracht naar de gemeenten, waardoor de provincies kunnen worden opgeheven.
Nu al kost het in stand houden van de provincie Zuid-Holland rond de 700 miljoen euro per jaar, waarvan rond de 20% moet worden opgebracht door de autobezitter in de vorm van provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De Provincie Zuid-Holland is koploper met een bedrag van rond de € 400 per jaar voor een middenklasser.

Met de aangesloten partijen zal de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland zich sterk maken voor de lokale belangen. Uw stem is van waarde, laat deze niet verloren gaan!

Jaap de Moor, kandidaat Statenlid

Geef een reactie