LO heeft hart voor Oegstgeest

LO, met Hart voor Oegstgeest, gaat deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart aanstaande. Niet als zelfstandige partij, maar als lid van de net opgerichte partij:

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland.

In deze partij zijn verschillende lokale partijen in Zuid-Holland verenigd, onder het motto:

De provincie houdt zich vaak bezig met lokale zaken, nu is het tijd dat wij met Hart voor Oegstgeest ons ook bezig houden met provinciale zaken. Vaak gaan die ons aan, en het is goed om daar vanaf het begin bij betrokken te zijn. En het is goed om de wensen en mogelijkheden in onze Oegstgeester omgeving in de Provinciale Staten op een structurele wijze onder de aandacht te krijgen én te houden. Leefbaar Oegstgeest, LO, komt op voor de belangen van Oegstgeest en dus ook voor U.

LO met Hart voor Oegstgeest, is de enige partij en de enige lokale partij in Oegstgeest die meedoet. LO gaat er vol in mee en heeft maar liefst drie kandidaten op de 35 man tellende lijst van de Verenigde Lokale Partijen: raadslid Paula van Teylingen, commissielid Frits van Dissel en bestuurslid en aankomend commissielid Jaap van den Broek.

Het uitgangspunt van de nieuwe partij is de zelfstandigheid van de individuele lokale partij. Het moet echt lokaal blijven. Er is geen streven naar eigen organisatiestructuur, op een klein (formeel) bestuur na, geen bemoeienis van bovenaf of van buiten onze gemeentegrenzen.

Er is geen sprake van harmonisatie van programma’s wat zou kunnen leiden tot een centraal, zelfs landelijk, partijprogramma. De uitgangspunten van Leefbaar Oegstgeest blijven leidend: het werken in zelfstandigheid, meer en goed samenwerken in de Leidse regio en met andere gemeenten om ons heen, blijft voorop staan. Het opkomen voor het Oegstgeester dorpskarakter en het op orde brengen en houden van de Oegstgeester zaken, en alle lokale thema’s, blijven onze eerste zorg. En dat is wel iets anders dan bij de bestaande politieke partijen.

Dus geen centraal georchestreerde verkiezingscampagne, geen Haagse thema’s, en zelfs geen centraal verkiezingsprogramma van de Verenigde Lokale Partijen. De bestaande, lokale verkiezingsprogramma’s vormen het verkiezingsprogramma. Daarnaast zijn nog een aantal andere gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd die de aangesloten partijen gemeen hebben. De belangrijkste vier:

1. De provincie moet op den duur als aparte bestuurslaag verdwijnen. De taken moeten enerzijds naar het rijk, anderzijds naar de gemeenten worden overgeheveld. Op dat laatste punt is de jeugdzorg al een stap in deze richting.

2. Wat lokaal kan, moet ook lokaal plaatsvinden, de provincie moet zich beperken tot de eigen kerntaken, zoals ruimtelijke ordening en milieu.

3. Degelijk begrotingsbeleid, dus niet meer uitgeven dan er binnen komt

4. De provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen dalen en mogelijk zelfs worden afgeschaft als de provincie verdwijnt.

De Lijsttrekker van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (lijst 14) is Kees Schrama (Nieuw Lisse) en nr 2 op de kieslijst is Anita van Ginkel (Hart Voor Katwijk). Alle hoog genoteerde kandidaten weten zich gesteund door de kandidaten van Oegstgeest, van LO, met Hart voor Oegstgeest: Paula van Teylingen (foto), Frits van Dissel en Jaap van den Broek. Wat zou het een revolutie zijn als een lokale partij, de Verenigde Lokale Partijen, in de Provinciale Staten een forse vertegenwoordiging krijgt !

Voor meer informatie:

Bel met Frits van Dissel (0624096634)

Of met Paula of met Jaap.

www.leefbaaroegstgeest.nl

Geef een reactie