Definitief voorkeursalternatief Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/ Duinpolderweg

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland hebben het voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (ook bekend als Duinpolderweg) vastgesteld. Gekozen is voor een samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze en het alternatief Midden.

GS hebben op basis van de uitkomsten van de Planstudie/MER, de zienswijzen en de ingewonnen adviezen, een definitief Voorkeursalternatief (VKA) benoemd voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek. Duidelijk is geworden dat er veel verschillende belangen zijn en dat er vanuit verschillende invalshoeken naar de alternatieven kan worden gekeken, met ieder hun eigen voor- en nadelen. De colleges van GS hebben veel waarde gehecht aan de visies van alle betrokkenen in het plangebied. Deze geven in meerderheid de voorkeur aan dit samenstel. De beide colleges van GS zijn van mening dat het definitieve Voorkeursalternatief het best mogelijke resultaat behaalt op de bereikbaarheid- en leefbaarheidsdoelstellingen alsmede op maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. De keuze van GS wijkt daarmee af van het voorgestelde voorlopige voorkeursalternatief (vVKA), dat begin dit jaar samen met de uitkomsten van de Planstudie/MER ter inzage werd gelegd.

Het voorkeursalternatief dient als vertrekpunt voor de vervolgfase, de projectMER. In die fase wordt het VKA verder uitgewerkt tot definitieve maatregel en dient als basis voor een te nemen realisatiebesluit in een later stadium en het opstellen van een IPIP (Inter-Provinciaal Inpassings-Plan).

Het samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze –alternatief Midden omvat een nieuwe verbinding in de Haarlemmermeer, vanaf rijksweg A4 tot en met de Nieuwe Bennebroekerweg; een verdubbeling van 2×2 rijstroken op de Nieuwe Bennebroekerweg; een nieuwe verbinding van 2×1 rijstrook tussen N205 en N208, conform de ligging van het alternatief Hillegomse Zienswijze –alternatief Midden met een ongelijkvloerse aansluiting op de N205 en een gelijkvloerse aansluiting op de N208; een ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de nieuwe verbinding tot aan de N206 conform de ligging van alternatief Midden met gelijkvloerse aansluiting op de Zilkerduinweg; een nieuwe verbinding tussen Bennebroekerdijk en Spieringweg bij Zwaanshoek, conform alternatief NOG Beter 2.0; een afsluiting van de Bennebroekerdijk voor autoverkeer ter hoogte van Zwaanshoek en een nieuwe verbinding tussen rijksweg A44 en Lisse, conform alternatief NOG Beter 2.0.

Daarnaast wordt onder meer voorgesteld om in samenwerking met belanghebbenden en betrokken overheden de ligging van het tracé bij Lisse en Zwaanshoek en de verkeerskundige effecten bij Zwaanshoek nader uit te werken.

Vervolgprocedure
Het besluit over het definitieve VKA dat nu is genomen, komt aan de orde op 3 september in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën van Noord-Holland en op 12 september in de Statencommissie Verkeer en Milieu van Zuid-Holland. Op vrijdag 7 september wordt naar verwachting in Zuid-Holland een hoorzittingsdag voorzien voor insprekers. De insprekers in Noord-Holland zijn welkom op 3 september. Op 19 september volgt de beraadslaging in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Bron: provincie Zuid-Holland

Geef een reactie