Kattuk Binse Tunnelgroep.

Na een tweetal bijeenkomsten van de wijkraad Katwijk aan den Rijn over de tunnelplannen bij de N206, is er nu een initiatief voor een nieuwe bijeenkomst. Cees Oostindie, voormalig voorzitter van deze wijkraad, heeft de Kattuk Binse Tunnelgroep opgericht.

Ze nodigt (kandidaat)leden van de Provinciale Staten uit om te vertellen hoe hun partij de (on)mogelijkheden van de tunnelplannen bekijkt. Namens de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland is Anita van Ginkel, kandidaat Statenlid Lijst 14, nr.2 aanwezig in het forum. Vrijdagavond 13 maart van 20.00 – 21.30 uur is de Open Hofkerk aan de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn ‘the place to be’. De inloop is vanaf 19.30 uur.

Cees Oostindie: “Woensdag 18 maart mogen we ook weer de stemhokjes in om leden voor de Provinciale Staten te kiezen. Daarom is vrijdag de dertiende, niet bewust gekozen overigens, een mooi moment om de inwoners van Katwijk aan den Rijn een mooie stemwijzer op dit belangrijke punt mee te geven. We rekenen op veel belangstelling”.
De andere leden van de Kattuk Binse Tunnelgroep zijn Niek Jan van Kesteren, Henk Oostingh, Jan de Winter en Kees van Veen. Zij hebben enige jaren geleden al een plan voor gedeeltelijke ondertunneling van de N206, om zo de beide Katwijken met elkaar te verbinden, aan de lokale politiek aangeboden. Maar dat plan heeft het niet gehaald.

(Kandidaat)Statenleden zeggen…
Oostindie: “De fracties in de Provinciale Staten zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd, maar ook een nieuwe partij van lokale partijen uit de Duin- en Bollenstreek. Het is nog niet bekend van alle fracties welke (kandidaat)Statenleden hun partij zullen vertegenwoordigen. Maar dat merken de aanwezigen wel bij binnenkomst. Want zij zullen het forum gaan vormen dat mag reageren op stellingen en vragen uit de zaal”. Het wordt dus een interactieve bijeenkomst welke zal worden geleid door Gerard Bol. De bedoeling is dat de inwoners van Katwijk aan den Rijn meer duidelijkheid verkrijgen over hoe de verschillende politieke partijen in de provincie tegen dit verkeersknelpunt aankijken. Daarom is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen.

We sluiten de avond samen af
Na een verrassend slotrondje en dankwoorden wordt eenieder uitgenodigd om nog gezellig na te praten. De drankjes zijn voor eigen rekening en koffie / thee wordt de gehele avond aangeboden door de organisatie. “De (kandidaat)vertegenwoordigers van de provincie lopen na afloop in het wild rond en voor ieder een mooi moment om ze te spreken. Wilt u meer van hun partij te weten komen, ze zullen er met alle liefde alles van willen delen met hun gastheren en gastvrouwen uit Kattuk Binnen”, aldus de betrokken Cees Oostindie.

Namens de Kattuk Binse Tunnelgroep, Cees Oostindie

Geef een reactie