Organisatiestructuur Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland.

De Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (Lijst 14) is opgericht op initiatief van een aantal lokale partijen, die de krachten hebben gebundeld in aanloop naar de provinciale verkiezingen en is daartoe als opgerichte vereniging ingeschreven in alle vier de kiesdistricten van Zuid-Holland.
Onze politieke vereniging zit iets anders in elkaar dan we in Nederland gewend zijn. Niet individuele personen zijn lid, maar de aangesloten lokale partijen. Het lijkt daarbij enigszins op hoe partijen in het Europarlement georganiseerd zijn. Ook daar kunnen individuele burgers geen lid worden, maar alleen partijen.

De lokale partijen blijven in deze constructie autonoom in het uitdragen van de eigen standpunten. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot de andere ‘lokale’ partij “Nederland Lokaal”, waar men streeft naar harmonisering van lokale partijprogramma’s en centrale sturing en stroomlijning door het landelijke partijkader.
De bij ons aangesloten partijen zijn slechts gebonden aan een beperkt aantal centrale doelstellingen en wilden perse geen bemoeienis van bovenaf en dominante lijsttrekkers. Een min of meer modulair systeem en evenwicht, waarbij de aangesloten partijen voor nadere invulling en concretisering kunnen terugvallen op op de eigen rationele, pragmatische en niet ideologische gebaseerde doelstellingen.

Wij van Lijst 14 willen lokale politiek in de provincie brengen in plaats van andersom. Dit pakt soms lastig uit ten aanzien van sommige onderwerpen bij het deelnemen aan stemwijzers of landelijk/provinciaal georganiseerde media, omdat wij als provinciaal kritische partij geen standpunt innemen, indien wij van mening zijn, dat de provincie bij zo’n onderwerp geen taak heeft.
Voorbeeld: wij nemen geen standpunt in over het plaatsen van windmolens in de provincie, maar stellen dat dit per gemeente besloten moet worden.

Eerste Kamer?
Indien we voldoende stemmen halen, dan zal er uiteraard besproken worden of wij een eigen kandidaat naar voren zullen schuiven. Halen we niet voldoende stemmen voor een Senaatszetel (Eerste Kamer) dan stemmen we blanco. Inderdaad doet dit zich pas voor als we tussen de 60.000/70.000 stemmen op ongeveer 1,4 miljoen kiezers halen.

Bij de laatste verkiezingen kozen bijna 35%, een dikke 490.000 mensen, in Zuid-Holland lokaal. Indien wij ditmaal een kleine 5% zouden halen, dan is de kans op het benoemen van een lokale Senator niet alleen reëel, maar ook zeer waarschijnlijk!