Ook Weerbaar Waddinxveen gaat provinciaal.

Weerbaar Waddinxveen heeft zich aangesloten bij de nieuwe politieke beweging ‘Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland’ (VLPZ-H). Deze partij bundelt de krachten van de lokale partijen in Zuid-Holland, die bij de gemeentelijke verkiezingen van een jaar geleden 35 procent van de stemmen hebben behaald. Lokale partijen kunnen zonder hun volledige zelfstandigheid te verliezen, lid worden van VLPZ-H.

Gevolg is, dat kandidaten van WeWa kunnen meedoen met de provinciale verkiezingen van 18 maart 2015. VLPZ-H, dat deel neemt onder lijstnummer 14, heeft de fractievertegenwoordigers Sylvia Vink-Vermeulen en Frans Bos, alsmede Nico van der Lans en de raadsleden Kirsten Schippers, Helma Schippers-Van Rhee en Stephan Peters namens WeWa op de kieslijst geplaatst. Bij de komende provinciale verkiezingen kunnen Waddinxveners dus gewoon op een kandidaat van WeWa stemmen.

Het doel van de Verenigde Lokale Partijen Zuid Holland is het zijn van oren en ogen van de onafhankelijke lokale partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, zodat deze nog meer voor de eigen plaatselijke kiezers kunnen betekenen. De vertegenwoordiging in de Zuid-Hollandse Staten is tevens de spreekbuis van de aangesloten lokale partijen op provinciaal niveau. Omdat we als lokale partij veelal niet weten wat in de Staten van Zuid-Holland gebeurt, willen wij daar vertegenwoordigers hebben die tijdig en adequaat informatie verschaffen aan de aangesloten lokale partijen.

Zelfstandigheid
Het uitgangspunt van deze nieuwe partij is de zelfstandigheid van de individuele lokale partij. VLPZ-H streeft geen eigen organisatiestructuur na, geen bemoeienis van bovenaf en van buiten de gemeentegrenzen. Er is geen sprake van harmonisatie van partijprogramma’s wat zou kunnen leiden tot een ongewenst centraal, zelfs landelijk, programma.

Inhoudelijk zijn er vier algemene doelstellingen geformuleerd naast de reeds bestaande, lokale verkiezingsprogramma’s.
*De provincie moet op den duur als aparte bestuurslaag verdwijnen. De taken moeten enerzijds naar het rijk, anderzijds naar de gemeenten worden overgeheveld. Op dat laatste punt is de jeugdzorg al een stap in deze richting.
*Wat lokaal kan, moet ook lokaal plaatsvinden, de provincie moet zich beperken tot de eigen kerntaken, zoals ruimtelijke ordening en milieu.
*Degelijk begrotingsbeleid, dus niet meer uitgeven dan er binnen komt.
*De provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen dalen en mogelijk zelfs worden afgeschaft als de provincie verdwijnt.

Kies dus echt Lokaal bij de Provinciale Verkiezingen, kies lijst 14.
Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland met hart voor Waddinxveen!

Geef een reactie