Wat lokaal kan, moet lokaal blijven.

Waarom doen we als lokale partij mee met de Provinciale Statenverkiezing? Deze vraag beantwoordt Sylvia Vink (WeWa) in de Raadsblog van deze week.

Vorig jaar om deze tijd waren alle politieke partijen druk doende met de gemeenteraadsverkiezingen. Deze zijn landelijk voor de lokale partijen goed uitgevallen, landelijk werd 35 % van de stemmen behaald. Ook Weerbaar Waddinxveen groeide van 2 naar 3 zetels in de raad.

Afgelopen week is de stempas voor de provinciale statenverkiezingen bezorgd. 18 maart moet er gekozen worden voor de leden van de Provinciale Staten. Tegelijkertijd ook voor de verkiesbare leden van het algemene bestuur van de Waterschappen. Voor de meeste mensen iets waar men zich niet dagelijks mee bezig houdt.

Toch wordt er op provinciaal niveau veel beslist over zaken die onze gemeente aangaan. Zaken zoals het plaatsen van windmolens, openingstijden van bruggen, aanleg van provinciale wegen etc. Bij vragen aan het college wordt er vaak terugverwezen naar de provincie.

Voor de lokale partijen is het lastig om geïnformeerd te worden over datgene wat er in de staten van Zuid-Holland gebeurt. Daarom heeft Weerbaar Waddinxveen zich aangesloten bij de nieuwe politieke beweging Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (Lijst 14).
Het is voor de onafhankelijke lokale partijen van belang dat er oren en ogen zijn in de provinciale staten van Zuid-Holland. Op deze manier kunnen we nog meer betekenen voor de eigen plaatselijke kiezers.

De aansluiting van Weerbaar Waddinxveen bij de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland betekent voor u als Waddinxvener dat u bij de provinciale verkiezing kunt stemmen op een kandidaat uit Waddinxveen.

Naast de reeds bestaande eigen lokale verkiezingsprogramma´s, die voor alle aangesloten lokale partijen in stand blijven, zijn er vier algemene doelstellingen geformuleerd:
* De provincie moet op den duur als aparte bestuurslaag verdwijnen. De taken moeten enerzijds naar het rijk, anderzijds naar de gemeenten worden overgeheveld. Zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg.
* Wat lokaal kan, moet ook lokaal plaatsvinden, de provincie moet zich beperken tot de eigen kerntaken, zoals ruimtelijke ordening en milieu.
* Degelijk begrotingsbeleid, dus niet meer uitgeven dan er binnen komt.
* De provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen dalen en mogelijk zelfs worden afgeschaft als de provincie verdwijnt. Zie ook www.vlpzh.nl.

Het gaat de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (Lijst 14) primair om de invloed van de lokalen op het provinciale beleid. Die willen we terug op dat niveau!
Want ook al reiken we nu een hand uit naar de provincie, het motto blijft: Wat lokaal kan, moet lokaal blijven.
Weerbaar Waddinxveen

Geef een reactie