‘Wij willen de ogen en oren van de lokale partijen zijn’

LISSE – Een simpel rekensommetje ligt ten grondslag aan het ontstaan van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland. 30% van de kiezers in de Duin- & Bollenstreek stemt voor de gemeenteraad op een lokale partij. Op papier genoeg om de grootste partij in Provinciale Staten te worden. Dus één of twee zetels zitten er toch wel in.

Lisser Kees Schrama (67), oud-raadslid en voorzitter van Nieuw Lisse is erin geslaagd de lokale partijen in de Duin en Bollenstreek en een aantal daarbuiten te verenigen. Naast zijn eigen partij ook NZ Lokaal (Noordwijkerhout/De Zilk), Hart Voor Katwijk, Samen voor Kaag en Braasem, LO Hart voor Oegstgeest, Trilokaal (Teylingen), Weerbaar Waddinxveen, Leefbaar Leiden en Gemeentebelangen Korendijk. Mogelijk komen er binnenkort nog twee lokale partijen bij.

“Het zou voor het eerst zijn dat een vertegenwoordiger van de plaatselijke partijen in de Provinciale Staten wordt gekozen”, relativeert Schrama. “De afgelopen jaren is het al drie keer geprobeerd door Nederland Lokaal, de club van Hilbrand Nawijn.”
Ook als het woensdag 18 maart niet zou lukken, ziet Schrama een toekomst voor zijn vereniging. “Je staat er versteld van hoeveel lokale partijen er in Zuid-Holland zijn. We vonden de Duin- 7 Bollenstreek te klein om ons daar alleen op te richten. Je moet de lokale partijen in de Haagse en Rotterdamse regio erbij betrekken. Van de 60 partijen die we hebben aangeschreven doen er 9 mee.”

Geen geruzie
De voorzitter van de kersverse vereniging is niet bang dat zijn initiatief aan geruzie ten onder gaat. Alleen politieke partijen kunnen lid worden; geen individuele burgers. Een kleine uitzondering op deze regel is de Haagse kandidaat Wouter Verheijden, die is binnengekomen via Hart Voor Katwijk. “Wat wij willen doen is de partijen bij elkaar brengen. Naar Provinciale Staten brengen wat in de partijen leeft en omgekeerd. We willen de ogen en oren van de lokale partijen zijn in de Provinciale Staten.  En als dat zo uitkomt, de spreekbuis. De lokale partijen moeten vooral lokaal blijven.”

Om het verkiezingsprogramma van de VLPZH te lezen hoef je geen avond thuis te blijven. Het bestaat uit vier punten: 1) De provinciebesturen moeten op den duur verdwijnen; 2) Wat lokaal kan, moet zonder inmenging van de provincie worden geregeld; 3) Niet meer uitgeven dan er binnenkomt; 4) De provinciale opcenten op de wegenbelasting moeten omlaag en/of worden afgeschaft. Verder verwijst de vereniging naar de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen.
Schrama: “De taken die de provincie nu doet kunnen heel gemakkelijk en beter worden gedaan door de gemeenten en het rijk. De wegen stoppen niet bij de provinciegrens. Hier in de Bollenstreek, bij de brug over de Ringvaart zie je het probleem. Een vierbaansweg komt er uit Noord-Holland naartoe; die sluit aan op een tweebaansweg in Zuid-Holland. Vervolgens gaan Noord-Holland en Zuid-Holland een beetje bakkeleien over die brug. Dat moet gewoon nationaal aangepakt worden. Er zijn  helemaal geen provinciale wegen nodig.”

Duinpolderweg
De provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland hebben vorig jaar de zogeheten Spoorvariant voor de Duinpolderweg gelanceerd, een provinciale weg die de N206 (Wassenaar-De Zilk) met de Haarlemmermeer moet verbinden. De noordelijke Bollenstreek en zuid-Kennemerland zijn ertegen in opstand gekomen. “Ja, natuurlijk”, zegt Schrama. “Die Duinpolderweg is een soort semi-oplossing om het falen van de provincies recht te trekken. Maar het is een verkeerde oplossing die ze zoeken. Het zou eenvoudiger zijn om die N206 door te trekken naar de Steenfabriek bij Hillegom. Over de Zwartelaan. Dan offer je maar heel weinig bollengrond op en je hebt veel minder onteigeningen. Laat het rijk in overleg met de gemeenten maar bepalen wat er moet gebeuren.”

Schrama verwacht niet dat de lokale partijen het vaak met elkaar oneens zullen zijn. Maar als dat zich per ongeluk toch eens voordoet?  “Wat wij zullen doen in zo’n geval is horen wat onze lokale partijen willen. Als daar een grootste gemene deler uitkomt; kan dat ons standpunt zijn. En anders gaan we gewoon stemmen. Meeste stemmen gelden!”
De VLPZH neemt zelf geen standpunt in?
“Nee, wij verkondigen het standpunt van de lokale partijen die bij ons zijn aangesloten.”

Fusies
Waar de lokale partijen zich goed in kunnen vinden is dat ze allemaal tegen gemeentelijke fusies zijn. Schrama: “Wij willen samenwerking op het gebied van belastingen, personeelszaken en automatisering; geen fusie. Dat is gewoon een stap te ver, waardoor je verder van de mensen af komt te staan. Je bent er voor de bewoners; je wordt gekozen door de bewoners. En je moet de belangen van de bewoners behartigen.”
Schrama verwacht eigenlijk wel dat de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek door de nieuwe contacten tussen de lokale verenigingen dichter bij elkaar komen te staan. “Mogelijk kunnen wij eraan bijdragen dat gemeenten beter met elkaar overweg kunnen.”
Zelf heeft hij nog geen genoeg van de politiek. “Ik vind het nog steeds leuk; ik wil graag actief blijven. Als ik dit traject in de provincie kan afmaken ben ik vier jaar verder, dan ben ik 72. Dan vind ik het wel welletjes.”

Interview, vrijdag 13 maart 2015

Geef een reactie