Zuid-Holland en gemeenten werken samen aan de opgaven in de Duin- en Bollenstreek

De provincie Zuid-Holland en de 6 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek gaan samenwerken om de regio nog meer op de kaart te zetten.

Commissaris van de Koning Jaap Smit is enthousiast over het commitment over de gezamenlijke prioriteiten: “De Duin- en Bollenstreek staat al jaren bekend als een aantrekkelijke plek om te wonen. Dat moeten we vasthouden. Aan de andere kant zijn er kansen om de economische prestaties van het gebied te verbeteren. De potenties van bijvoorbeeld de bollenteelt en het toerisme worden nog niet ten volle benut. Door samen de schouders eronder te zetten ontstaan nieuwe ontwikkelingskansen voor dit prachtige stuk Zuid-Holland.”

Regionaal gebiedsperspectief
Gedeputeerde Staten willen dan ook graag aanhaken bij de aanwezige energie en samenwerking die er in de Duin- en Bollenstreek al is. Gezamenlijk zoeken we naar projecten met toegevoegde waarde, om deze kansen nog meer te benutten. Daarom hebben GS en de betrokken bestuurders een gezamenlijk regionaal gebiedsperspectief uitgewerkt, waarover zij graag met andere maatschappelijke partners in overleg gaan.

Economie en toerisme
De toekomst van de bollensector ligt in het gebied vooral in het vasthouden en ontwikkelen van de positie als kenniscentrum van de bollenteelt. Dat is economisch en cultureel kansrijker dan alleen productie en handel. Op het gebied van toerisme liggen kansen door de verbinding te versterken tussen de kwaliteiten van de kust, de bollengebieden met de landgoederen, het plassengebied bij Warmond en de historische binnenstad van Leiden.

Ruïne van Teylingen
Tijdens het werkbezoek van Gedeputeerde Staten op dinsdag 9 oktober werd onder meer een bezoek gebracht aan camping De Duinpan te Noordwijk en de Ruïne van Teylingen. Bij de camping is met de eigenaar een gesprek gevoerd over de ontwikkelingen en vragen die leven rond de kwaliteit van verblijfsrecreatie in de Duin- en Bollenstreek. In de Ruïne van Teylingen ging het gesprek over de huidige restauratie en de toekomst voor de Ruïne. Velen zijn het er over eens dat er meer zou moeten kunnen met de Ruïne. De eigenaar de Stichting Monumenten Bezit en de gemeente zijn eerder opgehaalde ideeën uit een brede participatie aan het uitwerken

Bron en foto: Provincie Zuid-Holland

Geef een reactie