Statushouders in meeste gemeenten nog voorrang bij sociale huur

Hoewel het parlement in 2016 een wetswijziging goedkeurde, krijgen statushouders in de meeste gemeenten nog steeds voorrang op de sociale huur. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs 186 gemeenten. Al eerder dit jaar concludeerde het Algemeen Dagblad al dat van de 187 gemeenten, 176 ervoor kiezen om statushouders te blijven aanmerken als urgentiecategorie.

De reden? Volgens wethouder Jan-Willem Mijnans uit de gemeente Nissewaard verplicht de provincie Zuid-Holland gemeenten om te blijven voldoen aan het huisvesten van statushouders. In de raad van Nissewaard vroegen in juli zowel PVV als de lokale partij Nissewaard Lokaal hiernaar. Mijnans liet weten dat de gemeente door de provincie verplicht wordt om statushouders te blijven huisvesten. Indien de gemeente niet aan de taakstelling blijft voldoen, dan wijst de provincie woningen toe waar statushouders gehuisvest kunnen worden. Het gevolg is dat de gemeente hierdoor haar eigen invloed kwijtraakt om huisvesting te sturen.

Nissewaard Lokaal vindt dit een onwenselijke situatie. “Door deze situatie blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat lokale invloed in de provincie komt,” zei fractievoorzitter Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal. “Het is natuurlijk vreemd dat het Rijk besluit om een regel af te schaffen en de provincie, een onderliggende bestuurslaag, dit blijft handhaven.” Hottentot wil de situatie onder de aandacht brengen van Provinciale Staten en verzoeken om deze regeling te harmoniseren met het Rijksbeleid.

Geef een reactie