Provincie neemt maatregelen voor versnellen Zuid-Hollandse woningbouw

De provincie Zuid-Holland stelt mankracht en geld beschikbaar om de woningbouw in Zuid-Holland versneld te realiseren. De maatregelen maken deel uit van het Actieplan Woningbouw, dat gedeputeerde Adri Bom-Lemstra donderdag 4 oktober presenteerde.

In Zuid-Holland moeten tot 2025 zo’n 100.000 woningen gebouwd worden. “Plannen daarvoor zijn er genoeg. Nu is het zaak dat het niet bij papieren plannen blijft. Het bouwtempo moet omhoog”, legt Adri Bom-Lemstra uit.

Vliegende Brigade brengt expertise
Dat bouwen lastig is, blijkt uit onderzoek van bureau Fakton in opdracht van de provincie. Gemeenten geven aan te beschikken over te weinig capaciteit en expertise om alle plannen gerealiseerd te krijgen. Denk aan tekorten aan planeconomen of vergunningverleners. Daarom start de provincie met een Vliegende Brigade; een team dat dit tijdelijke tekort opvult. Ook kunnen zij gericht advies geven over bijvoorbeeld energietransitie of transformatie van bestaande gebouwen. De precieze invulling hangt af van de vraag van gemeenten.

Geld en ruimte
Ook willen Gedeputeerde Staten geld beschikbaar gaan stellen voor het versnellen van de woningbouw. Bom-Lemstra: “Soms hangt een project nog op een klein bedrag aan publieke kosten. Daarvoor willen wij het laatste financiële zetje gaan geven. Bijvoorbeeld om de bodem te saneren, infrastructuur aan te leggen of de openbare ruimte aan te pakken.” Gemeenten kunnen hiervoor een verzoek indienen. Op basis daarvan zal precieze invulling van de middelen worden bepaald. Derde maatregel is het vereenvoudigen van de ontwikkeling van binnenstedelijke woningbouw. Zo kan woningbouw binnen bestaande steden en dorpen én in de buurt van een intercity of lightrailstation altijd worden gestart.

Oproep aan bouwers
De provincie nodigt andere partijen uit zich aan te sluiten bij het actieplan en ook extra in te zetten op de versnelde realisatie van woningbouw. Bom-Lemstra doet daarvoor de oproep tijdens een congres over verstedelijking in Zuid-Holland, met zo’n 300 vertegenwoordigers uit de bouw, gemeenten, vastgoed en infrastructuur. Blijvende inzet is nodig, want ook na 2025 moet er gebouwd blijven worden. In totaal zijn er tot 2040 240.000 woningen nodig. Voor de periode 2025 – 2040, moeten er meer uitvoerbare plannen komen. Liefst binnen bestaande steden en dorpen, goed bereikbaar en dichtbij voorzieningen.

Klimaatadaptief bouwen
Naast de presentatie van het Actieplan heeft de provincie met 35 Zuid-Hollandse partijen, van bouwbedrijven tot waterschappen, afgesproken dat nieuwbouw in Zuid-Holland zoveel mogelijk klimaatadaptief wordt gebouwd. Daarvoor ondertekenen de partijen het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Zo maakt de provincie niet alleen werk van versnellen van de woningbouw, maar maakt zij zich er ook hard voor dat die toekomstbestendig worden gebouwd.

Actieplan Woningbouw
De provincie Zuid-Holland neemt 3 maatregelen om de woningbouw te versnellen:

  1. Vliegende brigade voor kennis en kunde
    Een team dat snel is in te schakelen in geval van capaciteitsproblemen of specifieke knelpunten. Van planeconomen tot energiedeskundigen.
  2. Vereenvoudigen woningbouwprogrammering
    Nieuwe woningbouw binnen bestaande steden en dorpen en in de buurt van een intercity- of lightrailstation mag altijd.
  3. Financieel zetje in de rug
    Oproep aan gemeenten om in gesprek te gaan over projecten waarbij een financieel zetje in de rug nodig is. Bijvoorbeeld voor bodemsanering of infrastructuur.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Geef een reactie