Drie miljoen voor extra ruiterpaden in Zuid-Holland

Ruiterpaden

De provincie Zuid-Holland trekt drie miljoen euro uit om extra ruiterpaden aan te leggen, en bestaande ruiterroutes te verbeteren. Dat staat in het ‘ruiterpadenplan‘ van de provincie. In Zuid-Holland wonen de meeste paardensporters, zo’n tachtigduizend. Dat is zo’n twintig procent van het totaal aantal mensen die paardrijden in Nederland, zo blijkt uit cijfers van de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond). Tegelijkertijd heeft de provincie, op Groningen na, het minste aantal kilometers ruiterpad.

De provincie wil hier iets aan veranderen en schreef daarom op aandringen van Provinciale Staten een ruiterpadenplan. De motie ‘Meer ruiters in het groen’ van VVD-statenlid Mirjam Nelisse kreeg eind vorig jaar een meerderheid. De motie is ingediend samen met de PvdA, PVV en de Partij voor de Dieren (PvdD).

De wens voor meer en betere ruiterpaden komt ook terug in de lokale politiek. Zo is er in februari in Katwijk een burgerinitiatief ingediend door de Ruitergroep Katwijk voor het realiseren ervan. Naar aanleiding hiervan ondernam een afvaardiging van de raad van Katwijk een werkbezoek. Hierbij zijn diverse knel- en oversteekpunten van ruiterpaden in de gemeente ter sprake gekomen.

1 gedachte over “Drie miljoen voor extra ruiterpaden in Zuid-Holland”

Geef een reactie