Praat en denk mee over de kust

De provincie Zuid-Holland verneemt graag hoe inwoners van Zuid-Holland denken over de kust. Daarom nodigt de provincie vandaag 20 juni inwoners uit om mee te denken tijdens de Kustdag in Hoek van Holland, Den Haag en Katwijk. Tussen 23 april en 31 mei vroeg de provincie al om de mening van inwoners in een online enquĂȘte. Hierbij vroeg de provincie aan inwoners wat zij wilden behouden aan de kust,wat zij willen toevoegen en waarvan zij minder zouden willen zien. Hierop zijn 945 reacties binnengekomen.

Op 5 september bespreekt de commissie Ruimte en Leefomgeving van Provinciale Staten de uitkomsten. Vervolgens stellen Gedeputeerde Staten de Strategische Agenda Kust op. Begin 2019 stelt de provincie vervolgens de Strategische Agenda Kust vast.

De provincie Zuid-Holland zet zich in voor een veilige en aantrekkelijke kust en streeft daarbij naar een goede balans tussen natuur, recreatie en economie. De afgelopen jaren heeft de provincie met verschillende partijen samengewerkt aan verbetering van de kust. Zo is het beleid voor strandbebouwing aangescherpt en zijn samen met gebruikers en terreinbeheerders afspraken gemaakt over het beheer van de natuurgebieden.

Meer informatie is terug te vinden op http://www.zuid-holland.nl/onzekrachtigekust.


Geef een reactie