Korte reactie uit Katwijk op “hoofdlijnenakkoord Provincie”.

De afgelopen Statencampagne van maart 2015 is gevoerd alsof het landelijke verkiezingen waren. Daardoor hoefden de provinciale statenleden geen verantwoording af te leggen over hun verleden, noch over hun toekomstplannen. Ze regeren nu door met gebrekkig mandaat, alsof er in de afgelopen vier jaar niets gebeurd is. We schreven dat al onder de titel Help! De verkiezingen worden gestolen.
Hart Voor Katwijk heeft met de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland geprobeerd hier verandering in te brengen.

We hadden graag een zetel bezet om zo het broodnodige Katwijkse geluid te kunnen laten horen. Nu staat er in het hoofdlijnenakkoord van de coalitie (VVD, SP, CDA, D’66) niks over Katwijk.
Niks over een tunnel bij de Duinvallei, over het behoud van de glastuinbouw in onze gemeente, over veel minder woningen op het voormalig Marinevliegkamp  Valkenburg en niks over de allerlaatste rampzalige plannen van de provincie en dit college: het veranderen van rotondes in kruispunten (met verkeerslichten) t.b.v. R-net!

Dat er niets in het hoofdlijnenakkoord van de Gedeputeerde Staten staat over dit alles, maar wél over Brussel en China zegt genoeg!

We kunnen niet anders dan verzuchten: “Waarom hebben de Katwijkse kiezers geen (Hart Voor) Katwijker gekozen in de Provincie?”

Geef een reactie