Lokale partijen in drie op de vier gemeenten in bestuur

Lokale partijen waren niet alleen de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, ze hebben hun verkiezingswinst ook weten te verzilveren. In 76 procent van alle gemeenten bestuurt op dit moment een lokale partij. Vier jaar geleden was dat nog 70 procent.
Dat blijkt uit een analyse van de NOS van de verdeling van wethoudersposten in 364 gemeenten. In zestien gemeenten wordt nog altijd onderhandeld over een nieuw college.

Lokale partijen zijn daarmee met kop en schouders de grootste lokale machtsfactor. Het CDA levert wethouders in 66 procent van de gemeenten, gevolgd door de VVD in 57 procent. Vier jaar geleden was het aantal gemeenten waar het CDA en lokale partijen meebestuurden nog nagenoeg gelijk.

Bijna een derde van het totale aantal wethouders is op dit moment van een lokale partij (tegen 20 procent van het CDA). Op bovenstaande kaart is goed te zien dat de regionale verschillen groot zijn: in Limburg is inmiddels meer dan de helft van de wethouders van een lokale partij, in Groningen is dat minder dan 20 procent.

LPZH hoopt deze trend ook in de provincie voort te kunnen zetten. Veel besluiten die inwoners direct raken vallen buiten de besluitvorming van de lokale gemeenteraad en worden wel in de provincie genomen. De partij wil daarom in 2019 meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen om gezamenlijk met lokale partijen ook de lokale belangen in de provincie te kunnen behartigen.

Geef een reactie