Reactie op ingezonden artikel Noordwijkerhoutse Weekblad

Wij werden onlangs attent gemaakt op een interessant ingezonden stuk in het Noordwijkerhouts Weekblad, opgesteld door de heer Floor. Hij is fractievoorzitter van een eenmansfractie van de PvdA in de raad van Noordwijkerhout.

Het is duidelijk dat de heer Floor afwijzend staat tegenover het verschijnen van onze nieuwe partij. De manier waarop hij dat doet is kenmerkend voor de PvdA. De PvdA heeft van oudsher geopteerd voor zoveel mogelijk overheids-organen en bestuurslichamen. Ook in de Bollenstreek was men erop uit weer een extra bestuurslaag tot stand te brengen inclusief ambtenaren en bestuurders: de Bollen5 of de Bollen4.
Gelukkig kwam men tot het inzicht dat dat (voorlopig?) niet doorgezet moest worden.

Hoe meer bestuurslagen, hoe minder de burger invloed heeft op het openbare bestuur. De befaamde ‘kloof’ tussen bestuur en de burger.

De plaatselijke lokale partij in Noordwijkerhout, NZLokaal, heeft zich bij ons aangesloten. Daarom kunnen representanten van hen, die op de kandidatenlijst voor de Provinciale Verkiezingen staan meedoen met die verkiezingen op 18 maart a.s. NZLokaal is een van de vele lokale partijen in Nederland die begrepen heeft dat de tijd van de politieke grootmachten : PvdA, VVD en CDA voorbij is. Iets wat deze dinosaurussen maar niet kunnen of willen begrijpen.

Te vaak krijgt de burger ( en tegenwoordig zijn ze niet meer zo gemakkelijk te imponeren) toch nog te horen van allerlei bestuursniveau: “Zo doen we het nu eenmaal en heb maar vertrouwen in ons. Het komt allemaal goed!” Dat alles onder het motto: Wij weten wat het beste voor U is en wij vinden dat onze beslissing de enige juiste is!

Het is daarom niet zo gek dat er steeds meer en in rap tempo Lokale Partijen bijkomen. Tot nu toe zijn er 97 Lokale Partijen in Zuid-Holland.

Wij willen eindigen met het advies aan de heer Floor, als hij dat ons zou willen toestaan, om zich niet met andere partijen te bemoeien, maar vooral wel met de PvdA in het algemeen en met zichzelf in het bijzonder.
Ook zou het goed zijn om eens tot zich te nemen wat PvdA-prominenten zoals Plasterk, Klaas de Vries en vooral Jacques Wallage (voorzitter van de Raad voor Openbaar Vervoer) vinden van de constructie van het hedendaagse bestuur.

Kees Schrama,
Voorzitter van de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

– Naar aanleiding van een reactie van de PvdA (Noordwijkerhout) op de oprichting van de nieuwe politieke partij: de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland.

Geef een reactie